Допомога українській армії — БФ «Патронус»

Ми будемо раді невеликій, але щомісячній допомозі - це дозволить нам впевненіше почувати себе і надійніше будувати плани нашої роботи.
Розмір пожертви
100 UAH
300 UAH
500 UAH
1000 UAH
Спосіб платежу
Банківська карта Онлайн
Додаткові способи (Побачити реквізити)

Банківська картка
Монобанк: 5375414106151219 Turchak Marharyta
ПриватБанк: 5168752000225915 Turchak Oleksii
Долар: 5375418800420127
Євро: 5375419901019008

Рахунок

ITN: 3514905242
Name: Turchak Marharyta
IBAN: UA113220010000026206302008598

PayPal

[email protected]

Ваші дані
Вкажіть ваше ім'я
Вказано занадто довге значення

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет:  www.patronus-fund.com.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією благодійного фонду “Патронус”, далі  іменується «Фонд», що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна  передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для  досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

 

Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.

Договір розміщено на сайт www.patronus-fund.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

  1. Права і обов’язки Сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

 – Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;

–  Попросити  звіт з  використання добровільного благодійного пожертвування.

  1. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

  1. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

  1. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці «Звіти».

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

  1. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.
  2. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник  дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником  і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

 

Я приймаю Умови договору оферти
Перенаправлення на безпечну сторінку платежу...